Sprawdź pogodę

Projekty unijneOchotnicza Straż Pożarna w Wieszowie pozyskała środki pochodzące z Unii Europejskiej na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego.

 

Dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zostanie zrealizowany projekt pn. „Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieszowie”.

Pozyskana dotacja umożliwi zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego, co wzmocni potencjał Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieszowie w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Projekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieszowie będzie oddziaływał nie tylko na teren Gminy Zbrosławice, ale także na cały powiat tarnogórski.

Wartość projektu to 1.122.990,00 zł, a wartość dofinansowania Unii Europejskiej do zakupu pojazdu wyniesie 700 000,00 zł. Swoje środki zaangażował również Urząd Gminy w Zbrosławicach.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OSP WIESZOWA © 2016 Frontier Theme