Sprawdź pogodę

639[S]47 SLRr – Toyota Hilux

Toyota Hilux – 639[S]47 SLRr 


Pojazd z możliwością przewożenia modułów z specjalistycznym sprzętem do działań ratowniczo – gaśniczych..

  • Moduł Gaśniczy, W skład owego modułu zalicza się wysokie ciśnienie o pojemności 200 l wraz z możliwością podpięcia się do środka pianotwórczego. Pozwala nam do gaszenia terenów leśny w ciężko dostępnym terenie.
  • Moduł Namiotowy, wyposażony w namiot pneumatyczny, nagrzewnice oraz krzesła wraz z łóżkami polowymi. 
  • Moduł Poszukiwaczo – Ratowniczy, podpięcie przyczepki na którym znajduję się QUAD wraz z przyczepką do transportu osób poszkodowanych. Dodatkowo niezbędny sprzęt do prowadzenia działań poszukiwanych na miejscu działań.
  • Moduł Pompowy, Pompy szlamowe o dużej wydajności wraz z podstawowym sprzętem pozwalających na prowadzenie działań podczas podtopień.                                                                                 

OSP WIESZOWA © 2016 Frontier Theme